APPETIZER – KHAI VỊ

1. Egg Roll
$4.95
     Chả giò
2. Vegetarian Egg Roll
$4.95
     Chả Giò Chay
3. Spring Roll (Shrimp and Vietnamese ham)
$4.95
     Gỏi Cuốn (tôm, chả lụa)
4. Grilled Pork Spring Roll
$4.95
     Gỏi cuốn thịt nướng
5. Tofu Spring Roll 
$4.95
     Gỏi cuốn tàu hủ chay
6. Crispy Fried Tofu
$5.95
     Đậu hủ chiên giòn
7. Deep Fried Wonton
$4.95
     Hoành thánh chiên
8. Deep Fried Prawns
$7.95
     Hoành thánh chiên
9. Deep Fried Calamari
$7.50
     Mực chiên
10. Fried Chicken Wings
$6.95
       Cánh gà chiên
11. Deep Fried Banana
$5.95
       Chuối chiên

 

NOODLE SOUP – PHỞ

Served with rice noodles, bean sprouts, basil, green onion, cilantro, lime, jalapeno and condiments.
LARGE $8.95 SMAILL $7.95

12. Super Bowl Noodle Soup*
$11.95
        Steak, brisket, flank, tendon, tripe, and meat ball.
        Phở tái, Chín, Nạm, Gân, Sách, Bò Viên
13. Special Noodle Soup*
        Steak, brisket, flank, tendon, tripe
        Phở Tái, Chín, Nạm, Gân, Sách
14. Steak Noodle Soup*
        Phở Tái
15. Steak and Flank Noodle Soup*
        Phở Tái, Nạm
16. Steak and Brisket Noodle Soup*
        Phở Tái Chín
17. Steak and Tendon Noodle Soup* 
        Phở Tái Gân
18. Steak and Tripe Noodle Soup*
        Phở Tái Sách
19. Steak, Brisket and Flank Noodle Soup*
        Phở Tái Chín Nạm
20. Brisket, Flank and Tripe Noodle Soup* 
        Phở Chín Nạm Sách
21. Brisket and Tendon Noodle Soup
        Phở Chín Gân
22. Brisket and Tripe Noodle Soup 
        Phở Chín Sách
23. Brisket and Flank Noodle Soup 
        Phở Chín Nạm
24. Brisket, Flank and Tendon Noodle Soup
        Phở Chín Nạm Gân
25. Beef Meat Ball Noodle Soup 
        Phở Bò Viên
26. Prawn Noodle Soup 
$8.95 
        Phở Tôm
27. Seafood Noodle Soup 
$9.95
        Prawn, squid and scallop
        Phở Đồ Biển (tôm, mực, sò điệp)
28. Chicken Noodle Soup 
Large $8.95

 

Small $7.95 

        Phở Gà
29. Vegetable Noodle Soup
Large $8.95

 

Small $7.95 

        Phở Rau Cải
30. Noodle Soup (no meat) 
Large $7.25

Small $6.25 

        Phở không thịt
31. Kid Meal (Steak, brisket and meat ball noodle + soft drink) (under 12 years old)
$5.95 

 

        Phở Trẻ Em

Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish, or eggs may increase your risk of foodborne illness.

EGG NOODLE SOUP – MÌ NƯỚC

32. Seafood Egg noodle soup
$11.95
        Mì đồ biển
33. Prawns egg noodle soup 
$10.95
       Mì tôm
34.  Chicken egg noodle soup 
$8.95
         Mì gà
35. Beef egg noodle soup 
$9.95 
       Mì bò
36. Vegettable egg noodle soup 
$8.95
       Mì rau cải

FRIED RICE – CƠM CHIÊN

37. Vegetable fried rice 
$9.95
        Tofu, carot, broccoli, onion and cabbage
        Cơm chiên rau cải
38. Shrimp fried rice 
$12.95 
       Cơm chiên tôm
39. Seafood fried rice 
$12.95 
        (shrimp, calamari and scallop)
        Cơm chiên đồ biển
40. Beef fried rice 
$11.95 
      Cơm chiên bò
41. Chicken fried rice 
$10.95
       Cơm chiên gà

CHOW MEIN – MÌ XÀO

42. Vegetable chow mein 
$9.95
        Mì xào rau cải
43. Beef chow mein 
$11.50
       Mì xào bò
44. Chicken chow mein 
$10.95
        Mì xào gà
45. Prawns chow mein 
$11.95 
      Mì xào tôm
46. Seafood chow mein 
$12.95
      Mì xào đồ biển

CURRY DISHES

Served with choice of steam rice, vermicelli or French bread

47. Curry prawn
$13.95
        Cà-ri tôm
48. Curry beef 
$12.95 
       Cà-ri bò
49. Curry chicken 
$11.95
        Cà-ri gà
50. Curry vegetable 
$10.95 
       Cà-ri rau cải
51. Curry tofu 
$11.95
       Cà-ri đậu hủ

RICE DISHES – ĐỒ NƯỚNG

Served with steam rice, salad, cucumber, tomato, pickle ad a side of homemade sweeten fish sauce

52. Grilled pork chop 
$9.95 
        Cơm sườn heo
53. Grilled pork 
$10.95
       Cơm heo lụi
54. Grilled chicken 
$10.95
        Cơm gà nướng
55. Grilled prawns 
$12.95 
        Cơm tôm nướng
56. Grilled spare rib 
$12.95 
       Cơm sườn bò đại hàn
57. Grilled pork with egg roll 
$12.95 
      Cơm sườn heo chả giò
58. Grilled pork chop, prawns and egg roll 
$12.95 
      Cơm sườn heo, tôm, chả giò
59. Grilled prawn, grilled pork and egg roll 
$12.95 
       Cơm tôm nướng, heo lụi, chả giò
60. Grilled beef, praw and egg roll 
$14.95 
       Cơm sườn bò, tôm, chả giò
61. Special Rice Dish 
$15.95 
       Prawns, egg roll, sunny shine up egg & choice of grilled chicken, pork or beet.
       Cơm đặc biệt ( tôm, chả giò, trứng và chọn gà, heo hoặc bò nướng)

VIETNAMESE SANDWICH

74. Ham and Meat Loaf Sandwich
$5.95 
       Bánh Mì Chả Lụa và Thịt Nguội
75. Grilled Beef Sand witch 
$5.95
       Bánh Mì Bò
76. Grilled Pork Sandwich 
$5.95
        Bánh Mì Thịt Heo Nướng
77. Grilled Chicken Sandwich 
$5.95 
       Bánh Mì Gà
78. Sunny Side Up Egg Sandwich 
$5.95 
       Bánh Mì Trứng
79. Tofu Sandwich
$5.95 
       Bánh Mì Đậu Hủ

SPICY LEVELS

You may add “Hot – Spicy” seasoning for every order

1. Mild
2. Medium
3. Hot
4. Very Hot
5. Flery Hot

BEVERAGE - THỨC UỐNG

Black  Coffee in Ice
$3.75
Cà Phê Đen Đá
Coffe with Condensed Milk in Ice 
$3.75
Cà Phê Sữa Đá
Fresh Young Coconut Juice 
$3.75
Nước Dừa Tươi
Soy Bean Drink 
$3.75 
Đậu Nành
Soft Drink
$1.95 
Nước Ngọt
Hot Tea
$0.95 
Trà Nóng
Ice Tea
$0.95 
Trà Đá

BUBBLE TEA

S. $2.95 L. $3.95

Thai Tea, Green Tea, Taro, Red Bean, Papaya, Honeydew, Avocado, Strawberry, Pineapple Trà Thái, Trà Xanh, Khoai Môn, Đậu Đỏ, Đu Đủ, Bơ, Dâu, Dưa Mật, Khóm

DESSERT

Flan Cake 
$4.95
3 Beans Dessert (served with ice and coconut milk)
$4.95
Tofu Dessert
$1.95
Choice of almond Mango, Coconut, Banana,Blue Berry, straw Berry
WORK TIME:

Daily .......... 11:00am – 9:00pm

WORK TIME:

Daily .......... 11:00am – 9:00pm

CONTACT US:
CONTACT US:

12015 NE 8th

St Ste 6 Bellevue, WA 98005

12015 NE 8th

St Ste 6 Bellevue, WA 98005

(425) 455-0439

(425) 455-0439